ฉันจะสร้างบัญชีนักเรียนได้อย่างไร

"ไปที่ บัญชีทวิกของฉัน -> จัดการบัญชี จากนั้น จะมีสองตัวเลือกที่จะสร้างบัญชีผู้เรียน/นักเรียนคือเพิ่มบัญชีนักเรียนคนเดียว -> เพิ่มบัญชีนักเรียน และ เพิ่มบัญชีนักเรียนหลายคน -> อัพโหลด/ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อนักเรียน ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีนักเรียนจำนวนมาก (สูงสุดไม่เกิน 500 คน) ในครั้งเดียวกัน เราแนะนำให้ใช้อัพโหลด CSV ไฟล์แทน"

ทำไมการมีบัญชีของนักเรียนรายบุคคลจึงดีกว่าการใช้ระบบ IP-based ในการยืนยันตัวตน

การยืนยันตัวตนด้วย IP-based ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานมีบัญชีรายบุคคลบนเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนด้วย IP Address จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของบริการรายบุคคลที่เว็บทวิกให้บริการได้ ตัวอย่างเช่น การปรับตั้งค่าเว็บของรายบุคคล ค่าที่นิยมของบัญชี และสถิติของบัญชี