ค้นหาภาพยนตร์

คุณสามารถค้นหาภาพยนตร์ในทวิกได้หลายวิธี

1.ค้นหาตามหลักสูตร

การค้นหาตามหลักสูตรช่วยให้คุณสามารถค้นหาภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

วิธีค้นหาตามหลักสูตร

 • คลิกแถบ "ค้นหาภาพยนตร์" ตรงด้านบน
 • เลือก "ค้นหาตามหลักสูตร" จากรายการที่แสดงออกมา
 • เลือก แถบวิชา
 • เลือก หลักสูตรของคุณ
 • เลือกสาขาในหลักสูตรที่คุณกำลังสอนอยู่
 • คลิกภาพเพื่อเลือกชมภาพยนตร์ที่ต้องการ

เข้าถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะและหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานนี้ครอบคลุมหลักสูตรหลักๆ ของโลกหลากหลายหลักสูตร

2.ค้นหาจากรายชื่อภาพยนตร์

เพื่อชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาต่างๆ คุณสามารถค้นหาจากรายชื่อได้ หน้าจอจะแสดงสาขาวิชาต่างๆ ทั้งหมดที่มีในทวิกพร้อมทั้งหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณเลือกหัวข้อ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็จะปรากฏขึ้น

วิธีค้นหาจากรายชื่อภาพยนตร์
 • คลิกแถบ "ค้นหาภาพยนตร์" ตรงด้านบน
 • เลือก "ค้นหาจากรายชื่อภาพยนตร์" จากรายการที่แสดงออกมา
 • เลือกวิชาและหน่วยการเรียนรู้
 • เลือก "ภาพยนตร์" ที่ต้องการ

3.ค้นหาจากแผนที่ความคิด

แผนที่ความคิดของทวิกช่วยให้คุณค้นหาภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจโดยเฉพาะได้

วิธีค้นหาจากแผนที่ความคิด
 • คลิกแถบ "ค้นหาภาพยนตร์" ตรงด้านบน
 • เลือก "ค้นหาจากแผนที่ความคิด" จากรายการที่แสดงออกมา
 • แต่ละภาพของแผนที่ความคิดเท่ากับภาพยนตร์ยาว 3 นาที
 • คลิกที่ไอคอนรูปตัว "I" เพื่ออ่านสรุปเรื่องย่อของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง
 • ชมภาพยนตร์โดยการคลิกที่ภาพ

เนื้อหาของภาพยนตร์หลักครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง โดยมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงขยายความออกไปจากนี้

4.ดัชนีอธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์

ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ มีความยาว 60 วินาที โดยมีเนื้อหาเป็นคำนิยามศัพท์วิทยาศาสตร์หลักๆ ทั้งหมดเรียงกันตามตัวอักษรอยู่ใน ดัชนีอธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์

วิธีค้นหาภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
 • คลิกแถบ "ค้นหาภาพยนตร์" ตรงด้านบน
 • เลือก "ดัชนีอธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์" จากรายการที่แสดงออกมา
 • ทางด้านขวา จะมีแถบคำศัพท์มาให้เลือกดู
 • เพื่อค้นหาคำ ให้เลือกตัวอักษรตัวแรกของคำ และเลื่อนลงมาเพื่อค้นหาคำที่เกี่ยวข้อง
เกร็ดสำคัญ - คุณสามารถค้นหาภาพยนตร์ของทวิกได้ง่ายๆ จาก "ช่องค้นหา" ของเรา