ผู้ผลิตภาพยนตร์ของเรา

ทวิกเวิลด์ประกอบด้วยทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเคยทำงานด้านการสร้างภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลมาแล้ว การผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งสิ้น 9 ขั้นตอน

ขั้นแรก ค้นคว้าวิจัยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติ

ภาพยนตร์ของทวิกผลิตขึ้นเพื่อให้ใช้ได้ในโรงเรียนทั่วโลกโดยเฉพาะก่อนการสร้างภาพยนตร์ เราค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่นำเสนออย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาครบถ้วนและตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติ

ขั้นที่ 2 คัดสรรภาพจากแหล่งผลิตภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

ทีมผู้ผลิตคัดสรรภาพจากแหล่งที่ดีที่สุดในการผลิตภาพยนตร์ของทวิก โดยเป็นคู่สัญญากับ  
BBC Motion Gallery และ NHK (ญี่ปุ่น) CBS (สหรัฐอเมริกา) ABC (ออสเตรเลีย) CCTV (จีน) Getty Images, Science Photo Library และ NASA

ขั้นที่ 3 เขียนบทภาพยนตร์

เมื่อทีมผู้ผลิตได้ภาพที่ต้องการมาจากแหล่งต่างๆ แล้ว จึงเริ่มเขียนบทภาพยนตร์ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและคณะครูอาจารย์ เพื่อได้ผลงานที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย

ขั้นที่ 4 ตัดต่อภาพยนตร์

เมื่อบทภาพยนตร์เสร็จจึงเริ่มการตัดต่อ ภาพยนตร์ที่ตัดต่ออย่างคร่าวๆ และการปรับแก้ไขขั้นสุดท้ายจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้อำนวยการผลิต

ขั้นที่ 5 ใส่ข้อความและกราฟิก

ทีมงานดูแลภาพยนตร์หลังการผลิตเริ่มกระบวนการหลังการผลิตภาพยนตร์ กล่าวคือ การตัดต่อขั้นสุดท้าย ใส่ข้อความ กราฟิก กราฟิกเคลื่อนไหว ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ผลิตขึ้นโดยทีมของเราเอง

ขั้นที่ 6 อัดเสียงพากษ์และเสียงอื่นๆ

เมื่อภาพทั้งหมดตัดต่อเรียบร้อยแล้ว นักพากษ์มืออาชีพจึงเริ่มอัดเสียงลงในภาพยนตร์ การปรับแต่งเสียงสุดท้ายจะประกอบด้วยการแยกเสียงแทรกเพื่อให้ได้เสียงพากษ์ที่ชัดและใส การใส่เสียงเอฟเฟกต์ประกอบและดนตรี

ขั้นที่ 7 แปลเป็นภาษาต่างๆ

ภาพยนตร์สารคดีของทวิกสามารถใช้ในต่างประเทศได้ โดยการแปลตัวอักษร กราฟิก และการอัดเสียงเป็นภาษาต่างๆ ตามต้องการ

ขั้นที่ 8 ติดแท็กภาพยนตร์

ภาพยนตร์ของทวิกมีการจัดประเภทตามวิชา หน่วยการเรียนรู้ และหัวข้อ นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังติดแท็กตามหลักสูตร คำสำคัญ และประโยคต่างๆ ด้วย เพื่อทำให้ง่ายต่อการค้นภาพยนตร์

ขั้นสุดท้าย นำขึ้นเว็บ

ขั้นตอนสุดท้าย คือการดัดแปลงไฟล์ภาพยนตร์ให้สามารถชมได้บนทุกอุปกรณ์และความเร็วอินเทอร์เน็ต