คลื่นไซน์มีเสียงเป็นอย่างไร?

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

คลื่นไซน์มีเสียงเป็นอย่างไร?

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. รูปทรง
  4. ตรีโกณมิติ