การเปลี่ยนแปลงเรขาคณิต: สเก็ตบอร์ด

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

การเปลี่ยนแปลงเรขาคณิต: สเก็ตบอร์ด

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. รูปทรง
  4. ความคล้ายและการเปลี่ยนรูป