กระดานหมากรุกของจักรพรรดิ

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

กระดานหมากรุกของจักรพรรดิ

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. ตัวเลข
  4. ยกกำลัง