อัตราส่วน: คณิตศาสตร์สำหรับการทำเค้ก

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

อัตราส่วน: คณิตศาสตร์สำหรับการทำเค้ก

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. ตัวเลข
  4. เศษส่วนและอัตราส่วน