ทวิกออกแบบมาเพื่อครูผู้สอนโดยเฉพาะ

ทวิกสามารถเข้าชมได้จากทั่วทั้งโรงเรียน อัดแน่นไปด้วยภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อการศึกษามากมาย ครอบคลุมหลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แผนการสอน เกม และแผนภาพ

ทวิกใช้งานง่าย สามารถแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือใช้สร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนในครั้งต่อไป

ทวิกมีเนื้อหาที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องค้นหาจากอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปเพราะทวิกได้คัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้ว

ลองสำรวจทวิก

ทวิกมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร

ทวิกได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงเรียนโดยเฉพาะ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ทั้งหลักสูตร National Curriculum และ CE 11+ (ISEB) จนถึง CE 13+ (ISEB) ของสหราชอาณาจักร หรือ GCSE และ IB รวมทั้ง IGCSE ด้วย

ในการสร้างสรรค์ทวิก เราได้ทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์และครูผู้สอนหลายท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดอย่างครบถ้วน

การค้นหาตามหลักสูตรจะช่วยให้คุณค้นหาภาพยนตร์และเนื้อหาที่ตรงกับหลักสูตรของคุณได้อย่างง่ายดาย

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับทวิก

เนื้อหาในภาพยนตร์แต่ละเรื่องของทวิกผลิตจากภาพยนตร์สารคดีที่มีคุณภาพระดับโลก เพื่อดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการตามหาแมงมุมยักษ์ในป่าดิบชื้น การไล่ล่าพายุทอร์นาโด ทวิกจะช่วยสร้างความประทับใจให้นักเรียนของคุณ พร้อมทั้งให้ความรู้ตามหลักสูตร ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนยังสามารถเชื่อมโยงนำความรู้เหล่านั้นเข้ากับบริบทในชีวิตจริง

การสร้างภาพยนตร์ของเรา

เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้งานได้หลากหลาย

ทวิกสามารถใช้งานได้หลากหลายเช่น ใช้นำเสนอหัวข้อใหม่ ใช้เพื่ออธิบายให้เห็นภาพ ช่วยทำความเข้าใจ และทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว อีกทั้งยังสามารถสอนให้ผู้เรียนใช้ทวิกที่บ้าน และชมภาพยนตร์เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

ทวิกส่งเสริมการเรียนรู้ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน

ทวิกช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและตามพื้นความรู้เดิม ผู้สอนสามารถแนะให้ผู้เรียนลองสังเกตแง่มุมต่างๆ ในภาพยนตร์ หรือให้ดูซ้ำในกรณีที่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ขณะเดียวกัน ให้นักเรียนคนอื่นลองใช้แผนที่ความคิดและทำแบบทดสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้

คำบรรยายที่ปรากฏบนจอพร้อมบทบรรยายที่สามารถดาวน์โหลดได้ ช่วยให้เนื้อหาในภาพยนตร์ของทวิกเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่อาจต้องการความช่วยเหลือ หรือนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ทวิกส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามหลักสูตร

การร่วมสำรวจไปกับแผนที่ความคิดของทวิกช่วยให้เด็กนักเรียนเห็นว่าหัวข้อต่างๆ ในบทเรียนนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยภาพยนตร์ของทวิกจะประกอบไปด้วยตัวอย่างที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อและวิชาต่างๆ กับความเป็นจริง การเชื่อมโยงข้ามหลักสูตรจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและอยากเรียนรู้

ลองสำรวจแผนที่ความคิด

ทวิกช่วยให้การใช้สื่อมัลติมิเดียประกอบการสอนเป็นเรื่องง่าย

คุณสามารถใช้ทวิกจากที่โรงเรียนหรือที่บ้าน ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการสำหรับชั่วโมงเรียนต่อไปง่ายๆ ด้วยการค้นหาตามหลักสูตร หรือค้นหาจากรายชื่อภาพยนตร์

ทวิกคือแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก

เนื้อหาสาระอันโดดเด่นของทวิกทำให้ได้รับรางวัลด้านการศึกษาหลากหลายรางวัล