แผนที่ความคิด

ใช้แผนที่ความคิดเพื่อค้นหาภาพยนตร์และเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของคุณ

แผนที่ความคิด (Mindmap) จัดเรียงตามสาขาวิชาและหัวข้อที่เรียน

แผนที่ความคิดที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ คือเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่ช่วยให้นักเรียนของคุณมองเห็นขอบเขตและความลึกซึ้งของวิชานั้นๆ ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของหัวข้อต่างๆ

เพียงแค่คลิกเลือกสาขาวิชาต่างๆ อาทิ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เพื่อเริ่มสำรวจเนื้อหาทั้งหมด

ภาพยนตร์ของทวิก

ภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร

ภาพยนตร์ความยาว 3 นาทีชุดนี้ ครอบคลุมเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรของคุณ

ชมตัวอย่างภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดและยังเหมาะมากสำหรับการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชา โดยช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับชีวิตจริง

ชมตัวอย่างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์

ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ความยาว 30-60 วินาที มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์กว่า 500 คำ โดยใช้ภาพและคำอธิบายที่กระชับและชัดเจน

ชมตัวอย่างภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์

การชมภาพยนตร์ของทวิก

การชมภาพยนตร์ของทวิกสามารถทำได้หลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชั้นเรียนของคุณ

คุณสามารถเลือกภาษา แสดงคำบรรยายบนจอภาพ ปรับบิตเรท และขยายจอแสดงภาพให้ใหญ่ขึ้นได้

ด้านขวามือของโปรแกรมเล่นภาพยนตร์ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ เนื้อหาบทเรียนที่ดาวน์โหลดได้ สื่อต่างๆ ที่ใช้ในชั้นเรียน ตลอดจนรายการภาพยนตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณยังสามารถใส่ภาพยนตร์ลงไปในการนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียนโดยใช้แผงควบคุมของโปรแกรมเล่นภาพยนตร์ รวมทั้งเก็บภาพยนตร์ไว้ในรายการภาพยนตร์ที่ถูกใจ แสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ และเรียกดูข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ทดลองใช้โปรแกรมเล่นภาพยนตร์ของทวิก

เนื้อหาการเรียนรู้ของทวิก

แต่ละหัวข้อการเรียนประกอบไปด้วยแบบฝึกหัด คำถามเพิ่มเติม รูป เกมตอบคำถาม และแผนภาพมากมาย

คุณสามารถนำเนื้อหาและกิจกรรมหลากหลายใช้ประกอบการเรียน เพื่อจะทำให้ชั่วโมงเรียนสนุกและน่าสนใจสำหรับนักเรียน

การค้นหาตามหลักสูตร

เราใช้เวลาศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับหลักสูตรอย่างละเอียด รวมทั้งปรึกษาคณะครูอาจารย์เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในทวิกตรงตามหลักสูตรและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

การค้นหาตามหลักสูตรจะช่วยคุณค้นหาภาพยนตร์และเนื้อหาการเรียนที่ถูกต้องสำหรับการเรียนการสอนของคุณ