การพิสูจน์: คณิตศาสตร์รางวัลหนึ่งล้านเหรียญ

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

การพิสูจน์: คณิตศาสตร์รางวัลหนึ่งล้านเหรียญ

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. ความแม่นยำและการพิสูจน์
  4. การพิสูจน์