รูปทรงหลายหน้า: ทรงตันเพลโต

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

รูปทรงหลายหน้า: ทรงตันเพลโต

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. รูปทรง
  4. รูปทรง 3 มิติ