อัลกอริทึมเปลี่ยนโลกของเราได้อย่างไร

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

อัลกอริทึมเปลี่ยนโลกของเราได้อย่างไร

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. พีชคณิต
  4. แบบจำลองเชิงพีชคณิต