อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์

ชมภาพยนตร์

การเลี้ยวเบน

การเลี้ยวเบน

การเลี้ยวเบนหรือกระจายตัวของคลื่น เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง

ชมภาพยนตร์

การสะท้อน

การสะท้อน

การสะท้อนของคลื่นเสียงกลับไปหาผู้ฟัง ทำให้ได้ยินเสียงซ้ำหลังจากเสียงตั้งต้น

ชมภาพยนตร์

ตัวกลาง

ตัวกลาง

สสารเป็นที่เกิดของปรากฏการณ์บางอย่าง เกิดเป็นช่องทางในการเดินทาง หรือเป็นที่เก็บ

ชมภาพยนตร์

เรโซแนนซ์

เรโซแนนซ์

การสั่นที่รุนแรง เพราะเป็นการสั่นที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ

ชมภาพยนตร์

ระเหย

ระเหย

การเปลี่ยน หรือทำให้เกิดสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซหรือไอ

ชมภาพยนตร์