อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


ฟาโกไซต์

ฟาโกไซต์

เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยปกป้องร่างกาย

ชมภาพยนตร์

จุดร้อน

จุดร้อน

ตำแหน่งที่ถาวรในชั้นแมนเทิลหรือเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรที่หินละลายกลายเป็นหินหนืด

ชมภาพยนตร์

ชั้นโอโซน

ชั้นโอโซน

เป็นชั้นในชั้นบรรยากาศของโลกที่ความสูง 15 ถึง 50 กิโลเมตร ซึ่งมีความเข้มข้นของก๊าซโอโซนสูงผิดปกติ

ชมภาพยนตร์

ขั้วไฟฟ้า

ขั้วไฟฟ้า

ตัวนำไฟฟ้าที่เชื่อมต่อไปยังส่วนที่ไม่ใช่โลหะในวงจรไฟฟ้า

ชมภาพยนตร์

การอพยพ

การอพยพ

การเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิต

ชมภาพยนตร์

การเปล่งแสงแบบถูกเร้า

การเปล่งแสงแบบถูกเร้า

กระบวนการที่แสงโฟตอนถูกปล่อยออกมาจากอะตอมหรือโมเลกุล เมื่อถูกกระทบด้วยโฟตอนอื่นที่มีค่าพลังงานที่เหมาะสม

ชมภาพยนตร์