อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


พันล้าน

พันล้าน

หนึ่งพันล้าน หรือ 10<sup>9</sup> ในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ชมภาพยนตร์

เอทีพี (ATP)

เอทีพี (ATP)

อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต สารเคมีที่ทำหน้าสำคัญในการเผาผลาญอาหาร

ชมภาพยนตร์

ดีไนตริฟิเคชัน

ดีไนตริฟิเคชัน

การนำไนโตรเจนออกจากระบบ

ชมภาพยนตร์

ถ่านโค้ก

ถ่านโค้ก

เชื้อเพลิงที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่ถ่านหินในสภาวะที่ไม่มีอากาศ

ชมภาพยนตร์

หินหนืด

หินหนืด

หินที่ถูกหลอมละลายภายใต้ผิวโลก

ชมภาพยนตร์

ปฏิกิริยา

ปฏิกิริยา

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีการแตกของพันธะเคมีและสร้างพันธะเคมีใหม่จนได้สารเคมีใหม่

ชมภาพยนตร์