อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


ตัวอสุจิ

ตัวอสุจิ

เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

ชมภาพยนตร์

แบคทีเรีย

แบคทีเรีย

โพรคาริโอตขนาดเล็กเซลล์เดียวที่สืบพันธุ์โดยการแบ่งตัว

ชมภาพยนตร์

โลก

โลก

เป็นดาวเคราะห์ดวงที่สามในระบบสุริยะที่มนุษย์อาศัยอยู่

ชมภาพยนตร์

ประจุไฟฟ้า

ประจุไฟฟ้า

คุณสมบัติพื้นฐานอย่างหนึ่งของสสาร หมายถึง อนุภาคหนึ่งจะมีคุณสมบัติทางประจุ เป็นบวก ลบ หรือเป็นกลาง

ชมภาพยนตร์

ความถี่

ความถี่

อัตราการเกิดซ้ำของเหตุการณ์ โดยทั่วไปมักจะวัดเป็นจำนวนครั้งในหนึ่งหน่วยเวลา

ชมภาพยนตร์

แป้ง

แป้ง

คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ถูกทำให้เป็นสายยาว ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสต่อซ้ำกัน

ชมภาพยนตร์