อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


เลนส์

เลนส์

วัตถุโปร่งใสที่ถูกทำให้มีรูปทรงพิเศษ

ชมภาพยนตร์

การแยกตัวของพื้นมหาสมุทร

การแยกตัวของพื้นมหาสมุทร

การแยกตัวของพื้นมหาสมุทรที่สันเขากลางมหาสมุทร เมื่อเกิดหินใหม่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกสองแผ่น

ชมภาพยนตร์

มุมสะท้อน

มุมสะท้อน

เมื่อลำแสงสะท้อนออกจากผิววัตถุ มุมสะท้อน คือมุมที่รังสีสะท้อนกระทำกับเส้นตั้งฉากกับผิววัตถุนั้นที่จุดสะท้อน

ชมภาพยนตร์

เชื้อเพลิงฟอสซิล

เชื้อเพลิงฟอสซิล

เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ของอินทรียวัตถุที่ตายแล้วเช่น พืชและสัตว์ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายล้านปี

ชมภาพยนตร์

ไฮดรอกไซด์

ไฮดรอกไซด์

หมายถึง ไอออนไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นไอออนลบที่ประกอบด้วยอะตอมออกซิเจนที่สร้างพันธะโคเวเลนต์กับอะตอมไฮโดรเจน

ชมภาพยนตร์

อินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์

สารที่ใช้วัดพีเอชหรือค่าความเป็นกรดด่างของสารที่ต้องการทดสอบ โดยสามารถมองเห็นผลได้

ชมภาพยนตร์