อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


ฟีโนไทป์

ฟีโนไทป์

ลักษณะปรากฏทางกายภาพหรือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

ชมภาพยนตร์

โพลาไรเซชัน

โพลาไรเซชัน

คือ ปรากฏการณ์การเดินทางของคลื่นตามขวาง เช่น คลื่นแสง ที่มีการสั่นในระนาบเดียว

ชมภาพยนตร์

การทำให้เป็นกลาง

การทำให้เป็นกลาง

กระบวนการทางเคมีที่เบสชนิดหนึ่งลบล้างฤทธิ์ของกรดชนิดหนึ่ง หรือในทางกลับกัน แล้วได้เป็นเกลือกับน้ำ

ชมภาพยนตร์

แสงอัลตราไวโอเลต

แสงอัลตราไวโอเลต

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นประมาณ 10 ถึง 400 นาโนเมตร

ชมภาพยนตร์

เซลลูโลส

เซลลูโลส

พอลิเมอร์ในธรรมชาติของกลูโคสที่เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช

ชมภาพยนตร์

อินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์

สารที่ใช้วัดพีเอชหรือค่าความเป็นกรดด่างของสารที่ต้องการทดสอบ โดยสามารถมองเห็นผลได้

ชมภาพยนตร์