อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


ลมสุริยะ

ลมสุริยะ

กระแสของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าพัดพามาจากบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์

ชมภาพยนตร์

โฟตอน

โฟตอน

อนุภาคของแสง หรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ

ชมภาพยนตร์

กัมมันตรังสี

กัมมันตรังสี

การปล่อยอนุภาคออกมาจากปฏิกิริยาการสลายตัวของนิวเคลียสตามธรรมชาติ

ชมภาพยนตร์

สารตั้งต้น

สารตั้งต้น

สารที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในปฏิกิริยาเคมีในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ชมภาพยนตร์

อิเล็กตรอนอิสระ

อิเล็กตรอนอิสระ

ในโลหะ แต่ละอะตอมของโลหะพร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนรอบนอกเป็นผลให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระหลุดออก โดยจะเคลื่อนผ่านชั้นประจุไฟฟ้าบวกของไอออนโลหะ

ชมภาพยนตร์

คู่แปด

คู่แปด

ช่วงระหว่างเสียงหนึ่ง กับอีกเสียงที่มีความถี่สองเท่าของมัน

ชมภาพยนตร์