Science Glossary
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย  
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ 


ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์

วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาลักษณะกายภาพของเอกภพที่อยู่นอกบรรยากาศโลกออกไป

View film

ดาวนิวตรอน

ดาวนิวตรอน

ดาวที่มีความหนาแน่นสูงมาก เกิดจากการระเบิดตัวของดาวฤกษ์ยักษ์ ในเหตุการณ์ซูเปอร์โนวา

View film

ควอนตัม

ควอนตัม

พลังงานจำเพาะจำนวนหนึ่งที่จะดูดเข้าไปหรือปลดปล่อยออกมาในการแลกเปลี่ยนพลังงาน

View film

ระดับน้ำใต้ดิน

ระดับน้ำใต้ดิน

ระดับชั้นใต้ดิน ที่ดินนั้นอิ่มตัวไปด้วยน้ำ

View film

ดัชนีหักเห

ดัชนีหักเห

เป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบความเร็วของแสง นิยามให้เท่ากับอัตราส่วนของความเร็วแสงในสุญญากาศ ต่อความเร็วแสงในตัวกลางที่กำลังพิจารณา

View film

ความเร็วเหนือเสียง

ความเร็วเหนือเสียง

การเดินทางด้วยความเร็วที่มากกว่าความเร็วเสียงของตัวกลางนั้น

View film