อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


อุกกาบาต

อุกกาบาต

ชิ้นส่วนของหินที่เหลือจากการเผาไหม้ของสะเก็ดดาวในบรรยากาศ และตกลงบนผิวโลก

ชมภาพยนตร์

เปลวสุริยะ

เปลวสุริยะ

การระเบิดอย่างรุนแรงบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์

ชมภาพยนตร์

อสัณฐาน

อสัณฐาน

อสัณฐานของแข็ง คือ อะตอมของโมเลกุลที่ไม่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของโครงสร้างผลึก

ชมภาพยนตร์

สินแร่

สินแร่

ประเภทของหินชนิดหนึ่งที่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์และสามารถสกัดเอาออกมาใช้ประโยชน์ได้

ชมภาพยนตร์

กำลัง

กำลัง

อัตราการทำงานหรืออัตราการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ชมภาพยนตร์

การสลายตัวเมื่อได้รับความร้อน

การสลายตัวเมื่อได้รับความร้อน

การสลายตัวทางเคมีของสารประกอบเมื่อถูกความร้อน

ชมภาพยนตร์