อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์
  • คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์กว่า 500 คำอธิบายด้วยภาพน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมคำจำกัดความที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์สั้นความยาว 30-60 วินาทีมีภาพน่าจดจำและใช้ภาษาเข้าใจง่าย
  • ภาพยนตร์อธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์ของทวิกมีความชัดเจน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆ


การสร้างพันธุ์ลูกผสม

การสร้างพันธุ์ลูกผสม

การรวมกันของสารพันธุกรรมเพื่อให้ได้ลูกผสม

ชมภาพยนตร์

ตัวเร่งปฏิกิริยา

ตัวเร่งปฏิกิริยา

สารที่ทำหน้าที่เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยที่ตัวมันเองจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ชมภาพยนตร์

น้ำซุปแห่งบรรพกาล

น้ำซุปแห่งบรรพกาล

ของเหลวที่สิ่งมีชีวิตแรกบนโลกอาจถือกำเนิดขึ้นมา

ชมภาพยนตร์

การกร่อน

การกร่อน

การชะของหินและการเคลื่อนย้ายของเศษหินและดินที่ผุพัง

ชมภาพยนตร์

วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากรุ่นสู่รุ่น

ชมภาพยนตร์

ดัชนีหักเห

ดัชนีหักเห

เป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบความเร็วของแสง นิยามให้เท่ากับอัตราส่วนของความเร็วแสงในสุญญากาศ ต่อความเร็วแสงในตัวกลางที่กำลังพิจารณา

ชมภาพยนตร์