เอชเชอร์และบันไดไม่รู้จบ

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

เอชเชอร์และบันไดไม่รู้จบ

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. การวัด
  4. สัดส่วนและทัศนมิติ