ความถี่สะสม: คุณจะถูกไล่ออกหรือไม่?

Sorry, this film is not free to view

Start trial

Please log in or subscribe to watch the full film

ความถี่สะสม: คุณจะถูกไล่ออกหรือไม่?

  1. Mindmap
  2. คณิตศาสตร์
  3. สถิติและความน่าจะเป็น
  4. การวัดค่าเชิงสถิติ